U slavu moderne joge

Postoje sve izrazitiji tokovi u savremenoj jogi, koji uviđaju da se promena već desila, i da se neprekidno dešava. Mi koji praktikujemo jogu, delujemo na staru disciplinu i činimo da se ona neminovno menja. Mi smo ti kroz koje se sinergišu dva kulturna, civilizacijska, religijska nasleđa.

“Kada se govori o potrebama i brigama savremenog sveta, sintetizovanje Istoka i Zapada otvara novi kritični prostor za kreativnu sinergiju i promenu. Nasuprot tome, u pokušaju da se kulturne tradicije drže razdvojenim, čistim i izolovanim je, ne samo osuđeno na propast već to gaji izdvojenost, odbranljivost i nepoverenje,” kaže Kerol Horton.

Prevod: Anica Stojanović