Slušajmo zglobove

Povrede zglobova u jogi nastaju usled preteranog zahteva koji pred njih postavljamo. Obično je to želja da se dosegne neka slika, ideja o pozi koja je u naš um implementirana spolja, praćena nepoštovanjem autentične anatomije i dinamike sopstvenog tela. Otuda su povrede zglobova među najčešćima u jogi.   Zglobovi se, najprostije rečeno, pokretom nepovratno troše. […]